VELLINGE FOTOKLUBB
VFK
VELLINGE FOTOKLUBB
VFK
BLI MEDLEM Kontaktperson: Ordförande Lennart Hansson, e-mail (klicka) Du är välkommen till våra sammankomster. Hör gärna av Dig till vår kontaktperson. Om du ännu inte betalt medlemsavgiften, är det hög tid att göra det nu enligt följande: 300:- (gäller både enskild och familj) Kan inbetalas på bankgiro nr 5532-4107 eller direkt till kassören Alf Fredlund vid månadsmötena.
Information om KLUBBLOKALEN För att vi ska ha största nytta och glädje av vår gemensamma klubblokal är det nödvändigt att alla som jobbar där följer de regler som gäller. Endast medlemmar i Vellinge Fotoklubb får använda klubblokalen. Nyckel kan lånas av Sigvard Tyge, 040-421457 och skall återlämnas senast dagen efter utlåningen. VÄLKOMMEN TILL VÅRA AKTIVITETER
VELLINGE FOTOKLUBB
VFK